STUDERA PÅ NFU

På NFU läser du våra nationella program i modern miljö med pedagogik som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På NFU strävar vi efter att du skall nå så långt som möjligt i dina studier – och lite till. Vi tror att höga förväntningar, personlig utveckling och god pedagogik i en lugn och trygg studiemiljö är de bästa förutsättningarna för att lyckas med studierna. Vid NFU värdesätter vi elevinflytande över utbildningen och våra lärares dörrar står alltid öppna.

Alla program har stark anknytning till arbetslivet och eftergymnasiala studier. Oavsett om du väljer högskoleförberedande program eller yrkesprogram, så får du möjlighet till internationella utbyten, fördjupade studier och valfrihet. Välkommen till Nils Fredriksson Utbildning.

Fredrik Aksell
Rektor