Terminsstart höstterminen 2017

Terminsstart år 1

Torsdag 17:e augusti kl. 09.00
Plats: Nils Fredriksson Utbildning, Börringevägen 10
Samling på innergården

Information till föräldrar och vårdnadshavare år 1:
Torsdag 17:e augusti kl. 17.00
Plats: Nils Fredriksson Utbildning, Börringevägen 10, samling innergården.

Att börja på gymnasiet är ett stort steg med många nya utmaningar under tre spännande år. Nya lärare, kamrater, kurser och ämnen i en ny skola kan verkligen vara utmanande. Under de första dagarna på terminen kommer vi blanda undervisning med information om hur det är att läsa på gymnasiet och särskilt på NFU.

Redan första dagen träffar du lärare och annan personal. Vi går igenom schema, kurser, studieplan och annan viktig information. Dagen avslutas med lunch på skolan.
Vi delar ut dator och andra läromedel under de första dagarna. Vi kommer även ha uppstartsaktiviteter med utflykter och aktiviteter. Dina lärare kommer informera dig närmare om detta vid terminsstart.

Terminsstart år 2-3:

Torsdag 17:e augusti kl. 13.00
Plats: Nils Fredriksson Utbildning, Börringevägen 10
Samling på innergården (trädäcket)

Information till föräldrar och vårdnadshavaren år 2 och 3
Informationsträff för vårdnadshavare och elever år 2 och 3: torsdag 24 augusti kl. 17.00. Samling på innergården.

Skolavslutningen är avklarad, sommarlovet har börjat och NFU stänger för sommaren. Vi vill först tacka för det fina år som varit och hälsa dig välkommen åter i augusti. Nästa läsår innehåller även en hel del spännande aktiviteter att se fram emot.

Dina betyg ser du i din individuella studieplan i Dexter. Kontakta SYV om något är fel eller om något saknas i studieplanen.

De elever som vill hjälpa till att hälsa nya elever välkomna får gärna göra det under uppstartsveckan. Kontakta elevkoordinator Ulrica Larsson.