BF Pedagogiskt arbete

Barn- och Fritidsprogrammet. Inriktning: Pedagogiskt arbete

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Pedagogiskt arbete, är ett yrkesprogram som ger dig en bred utbildning och yrkesexamen. Under din utbildning utvecklar du kunskaper om människor i alla åldrar. Inriktning pedagogiskt arbete fokuserar på barns lärande och uppväxt, barns rättigheter samt pedagogiska verksamheter. 

Utbildningen passar dig som vill arbeta inom föreningar, förskola, skola och fritidshem. 

För vem?

 • För dig som tycker att mötet med människor är intressant
 • För dig som är intresserad av hur människor utvecklas och lär sig
 • För dig som vill arbeta med barn och ungdomar

Yrken

Barn- och fritidsprogrammet ger en bra grund till yrken som:

  • Barnskötare
  • Elevassistent

Barn- och fritidsprogrammet kan även ge en grundläggande behörighet för vidare studier. Utbildningen gör dig dessutom attraktiv på arbetsmarknaden.

Wooden building blocks.

 

   • Kommunikation och interaktion
    Du läser kurser som rör hälsa, kommunikation och ledarskap. Du fördjupar dig i barn och ungas lärande och utveckling och hur du kan utveckla ditt ledarskap.
   • Pedagogiska verksamheter och inriktningar 
    Du läser om människors miljöer, pedagogiskt arbete, pedagogiska teorier och praktiker samt fördjupar dina kunskaper om olika ungdomskulturer.
   • Människors olika förutsättningar
    Du kommer fördjupa dig  i specialpedagogik och  i människors olika förutsättningar för utveckling och lärande, samt i olika former av ledarskap. Varje läsår gör du praktik (APL) under 6 veckor i en pedagogisk verksamhet, t.ex. i en förskoleklass, skola eller fritidshem.

Under ditt sista år genomför du ditt gymnasiearbete.

Poängplan
Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 1:  100 p
Engelska 5:  100 p
Matematik 1a:  100 p
Idrott och hälsa 1:  100 p
Religionskunskap 1:  50 p
Historia 1a1:  50 p
Naturkunskap 1a1:  50 p
Samhällskunskap 1a1:  50 p
_
Programgemensamma ämnen
Hälsopedagogik:  100 p
Naturkunskap 1a2:  50 p
Kommunikation:  100 p
Människors miljöer:  100 p
Pedagogiskt ledarskap:  100 p
Lärande och utveckling:  100 p
Samhällskunskap 1a2:  50 p
Svenska 2:  100 p
_
Inriktningsgemensamma ämnen  
Barns lärande och växande:  100 p
Pedagogiskt arbete:  200 p
_
Gymnasiearbete: 100p
Individuellt val: 200p
För att läsa för grundläggande behörighet
till högskolan använder du följande ämnen
i ditt  individuella val:
Engelska 6: 100 p
Svenska 3: 100 p
_
Programfördjupning
Skapande verksamhet: 100 p
Ungdomskulturer: 100 p
Specialpedagogik 1: 100 p
Dramapedagogik: 100 p
Aktivitetsledarskap: 100 p
Digitalt skapande:  100 p