Dexter

I Dexter kan du se aktuella studieplan och ta del av frånvaro. Du kan även anmäla frånvaro i Dexter.

Närvaro och frånvaro i Dexter

Frånvaro registreras i Dexter av undervisande lärare. Vid sjukdom registrerar elev eller vårdnadshavare frånvaro i Dexter. Frånvaron registreras då som ”Anmäld frånvaro”. Skolans personal känner då till att eleven är frånvarande. Elevens närvaro kan följas dygnet runt av vårdnadshavare. Vid frånvaro kan meddelande skickas till det telefonnummer eller den e-postadress som angetts vid skapande av konto i Dexter.

Vid återkommande frånvaro skall denna kunna styrkas med intyg.

För att ansöka om konto i Dexter:

  • Gå in på http://svedala.dexter-ist.com
  • Gå till kontohantering
  • Fyll i ditt (vårdnadshavarens) personnummer.
  • Dina inloggningsuppgifter skickas hem till dig.

 När elev fyller 18 år försvinner vårdnadshavarens konto.