Ekonomiprogrammet Inriktning: Ekonomi

Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi fördjupar dina kunskaper inom företagsekonomi, marknadsföring, samhällsekonomi och juridik. Inom ekonomi är entreprenörskap viktigt. Redan under ditt andra år startar du tillsammans med dina klasskamrater ett riktigt företag inom UF (Ung Företagsamhet). Juridik och psykologi är väsentliga delar inom ekonomi för att kunna fatta viktiga och korrekta beslut. Därför läser du kurser som fördjupar förståelse för lagar och om mänskliga beteenden.

För vem?

  • För dig som vill fördjupa dina kunskaper inom företagsekonomi, ekonomi, marknadsföring och juridik.
  • För dig som vill starta och driva ett företag.
  • För dig som vill ha en bred utbildning och läsa vidare inom ekonomi och juridik.

Högre studier och yrken

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig en bred kunskapsbas inför studier på universitet och högskola. Den breda allmänbildning och dina kunskaper i språk och ekonomiska frågor gör dig dessutom attraktiv på arbetsmarknaden.

      

     • Ekonomi och Ung företagsamhet
      Företagsekonomi, marknadsföring och entreprenörskap är grunden för utbildning vid ekonomiprogrammet inriktning ekonomi. Samhällsekonomi och internationell ekonomi är viktiga delar för att få förståelse för företagens förutsättningar. Genom att starta och driva ditt eget företag kan du pröva och utveckla dina idéer i skarpt läge.
     • Juridik och psykologi
      Företagen består av människor och efterlever olika regler och lagar. Juridik och psykologi är därför viktiga delar inom ekonomi för att kunna fatta viktiga och korrekta beslut.
     • Ekonomi med internationell utblick
      Vi studerar och jämför ekonomiska förutsättningar mellan olika länder, internationell handel och olika juridiska system. Under ditt sista år av din utbildning genomför du ett gymnasiearbete med inriktning ekonomi.

   Poängplan
   Gymnasiegemensamma ämnen 
   Engelska 5: 100 p
   Engelska 6: 100 p
   Historia 1b: 100 p
   Idrott och hälsa 1: 100 p
   Naturkunskap 1b: 100 p
   Matematik 1b: 100 p
   Matematik 2b: 100 p
   Religionskunskap 1: 50 p
   Samhällskunskap 1b: 100 p
   Samhällskunskap 2: 100 p
   Svenska 1: 100 p
   Svenska 2: 100 p
   Svenska 3: 100 p
   _
   Programgemensamma ämnen
   Företagsekonomi 1: 100 p
   Psykologi 1: 50 p
   Privatjuridik: 100 p
   Moderna språk 100 p
   _
   Inriktningsgemensamma ämnen
   Entreprenörskap och företagande: 100 p
   Företagsekonomi 2: 100 p
   Matematik 3b: 100 p
   _
   Gymnasiearbete: 100 p
   individuellt val: 200 p
   _
   Programfördjupning
   Marknadsföring: 100 p
   Internationell ekonomi: 100 p
   Ledarskap och organisation: 100 p