Elever och vårdnadshavare

Vi försöker samla allt som rör elevens studietid i den Elevguide som delas ut i början av varje läsår. Elevens studiegång kan du som förälder också följa via databasen Dexter. Denna hemsida har också en del material som kan vara av vikt för dig som vårdnadshavare eller elev.