Elevinflytande och delaktighet

Som elev vid NFU får du inflytande och möjlighet till delaktighet över dina studier och din studiemiljö. Elevrådet och inflytanderådet har regelbundna träffar med skolledningen och personalen.