Pizzamatte


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Förbättra dina matematikkunskaper inför de nationella proven i matematik 1-3c.
Och ät pizza!

Kort sagt – anmäl dig till pizzamatten tisdagen den 11/12!

Räknandet görs i C-huset. Ätandet görs i matsalen.

Du kan anmäla dig här

Sista anmälningsdagen är 9/12