Prövning


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Prövning får genomföras av elev som genomgått kurs med betyget F eller om kursen är del av elevens studieplan. Prövning får endast ske på kursen inom de nationella programmen. Prövning omfattar hela kursen och alla kunskapsområden och betygssteg skall prövas vid prövning. Betygsättande lärare är examinator som ger instruktioner och genomför prövning. Praktiskt moment, ex laboration, hörförståelse, muntlig framställan, kan genomföras efter godkänd skriftligt moment.