Internationella ambitioner

NFU har haft ett mångårigt utbyte med Menntaborg, gymnasieskolan i Borgarnäs, Island. Under vintern besökte årskurs 2 på naturvetenskapsprogrammet och elever från andra program på skolan Island för fältstudier. Varje höst har NFU tagit emot elever och lärare från Island.

ATT RESA ÄR ATT UTVECKLAS

Vi lever i ett internationellt samhälle och vi blir mer och mer beroende av vår omvärld. På NFU är vi övertygade om att resor utvecklar människor. Under studieresor och praktikresor skaffar du dig kunskaper som vore omöjliga att få i skolan. Därför integrerar vi studie- och praktikresor i våra program.

Som elev vid NFU har du möjlighet att delta i olika internationella aktiviteter och utbyten. Skolan har utvecklade kontakter med skolor och institut på Island och planerar regelbundet resor till storstäder inom EU, England och Danmark. NFU samarbetar även med skolor i Tanzania.

krakow