Internationella ambitioner

FROM EGIL SKALLAGRIMSSON TO FRONTLINE SCIENCE

NFU har haft ett mångårigt utbyte med Island.  Mellan 2014 till 2018 har elever från naturvetenskapsprogrammet  och elever från andra program varje år åkt till Island för fältstudier.  Elever och lärare från Island har besökt NFU som del av utbytet.

ATT RESA ÄR ATT UTVECKLAS

Vi lever i ett internationellt samhälle och vi blir mer och mer beroende av vår omvärld. På NFU är vi övertygade om att resor utvecklar människor. Under studieresor och praktikresor skaffar du dig kunskaper som vore omöjliga att få i skolan. Därför integrerar vi studie- och praktikresor i våra program.

Som elev vid NFU har du möjlighet att delta i olika internationella aktiviteter och utbyten. Skolan har utvecklade kontakter på Island och planerar regelbundet resor till storstäder inom EU.

krakow