NA NATURVETENSKAP

Naturvetenskapsprogrammet. Inriktning: Naturvetenskap

 Naturvetenskap är ett mycket brett utbildningsområde. Nya innovationer inom forskningen kommer att utveckla samhället på många fronter. Vi tar dig på en resa genom några av naturvetenskapens mest intressanta områden: ekologi, genteknik, astrofysik och atomfysik. Du får arbeta experimentellt och göra studiebesök inom aktuella forskningsområden.

 

För vem?

  • För dig som är intresserad av miljö och naturvetenskap
  • För dig som gillar biologi, fysik, kemi och matematik
  • För dig som är nyfiken på samspelet mellan teori och praktisk erfarenhet
  • För dig som vill få en bred utbildning som öppnar dörrarna till högre utbildningar

Högre studier och yrken

Eftersom NA ger dig en bred kunskapsbas har du behörighet till nästan alla högskoleutbildningar, även de tekniska. Din breda allmänbildning och dina kunskaper i matematik och naturvetenskap gör dig dessutom attraktiv på arbetsmarknaden.

nfu_dsf4457

   • Ekologi
    Ekologi handlar om samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön. På  lägerskola arbetar vi med miljöarbete i ett historiskt perspektiv.
   • Genteknik
    Det stora genombrottet inom forskningen har skett inom genetiken och gentekniken. Kunskaper och möjligheter inom t.ex. kriminalteknologi, läkemedelsutveckling och genterapi ökar ständigt.
   • Astrofysik och atomfysik
    Mänskligheten har alltid varit fascinerad av universum, rymden och atomen. Ny teknik har möjliggjort att kunskapen inom området har exploderat enormt. Fysiken och matematiken hjälper dig på din färd.

Under ditt sista år genomför du ditt gymnasiearbete

nfu_mg_7971

Poängplan
Gymnasiegemensamma ämnen 
Engelska 5: 100p
Engelska 6: 100 p
Historia 1b: 100 p
Idrott och Hälsa 1: 100 p
Matematik 1c: 100 p
Matematik 2c: 100 p
Matematik 3c: 100 p
Religionskunskap 1: 50 p
Samhällskunskap 1b: 100 p
Svenska 1: 100 p
Svenska 2: 100 p
Svenska 3: 100 p

Programgemensamma ämnen

Biologi 1: 100 p
Fysik 1a: 150 p
Kemi 1: 100 p

Inriktningsgemensamma ämnen 

Biologi 2: 100  p
Fysik 2: 100 p
Kemi 2: 100 p
Matematik 4: 100 p

Gymnasiearbete
: 100 p
Individuellt val: 200 p
Modernt språk: 100 p
Programfördjupning
Nat.vet. specialisering (bioteknik): 100 p
Nat.vet. specialisering (fysik): 100 p