SA Beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet. Inriktning: Beteendevetenskap.

Är du intresserad av hur människan fungerar enskilt och i grupp, hur människan påverkar och påverkas av samhället? SA Beteendevetenskap förbereder dig för ett arbete där du har kontakt med människor och för vidare studier till yrken med människor och relationer i fokus. Beteendevetare kan arbeta med områden som gruppdynamik, behandlingsarbete, organisationer och arbetsmiljö. Fler och fler arbetsgivare satsar på personalens hälsa och utveckling, därför ökar behovet av personal med denna kompetens även inom privata företag.

För vem?

  • För dig som vill veta mer om hur människan och samhället fungerar
  • För dig som vill jobba med ledarskap
  • För dig som vill ha en bred utbildning

Högre studier och yrken

SA Beteendevetenskap är ett studieförberedande program och ger dig en bred kunskapsbas inför studier på universitet och högskola.

Din breda allmänbildning och dina kunskaper i språk och beteendevetenskap gör dig dessutom attraktiv på arbetsmarknaden.

 • Samhällsvetenskap
  Du läser om olika beteendemönster hos olika grupper av människor i olika typer av miljöer och kulturer. Vi tittar även på olika sätt att kommunicera.
 • Human relations och psykologi
  Du fördjupar dina studier hur människan beter sig i grupp, kring grupppsykologi och sociologi. Du fördjupar dig även i studier av hur människan påverkas och påverkar organisationer, arbetsli och olika företagsmiljöer.
 • Beteendevetenskap med internationell utblick
  Du läser ämnen som visar hur människan påverkas av samhället, av andra människor och kulturer,  och varför just du fungerar som du gör.

Under ditt sista år genomför du ditt gymnasiearbete.

nfu_mg_8273_red

Poängplan
Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5: 100p
Engelska 6: 100p
Historia 1b: 100p
Idrott och Hälsa 1: 100p
Naturkunskap 1b: 100p
Matematik 1b: 100p
Matematik 2b: 100p
Religionskunskap 1: 50p
Samhällskunskap 1b: 100p
Svenska 1: 100p
Svenska 2: 100p
Svenska 3: 100p
_
Programgemensamma ämnen
Filosofi 1: 50p
Psykologi 1: 50p
_
Inriktningsgemensamma ämnen
Ledarskap och organisation: 100p
Kommunikation: 100p
Psykologi 2a: 50p
Samhällskunskap 2: 100p
Sociologi: 100p
_
Gymnasiearbete: 100p
Individuellt val: 200p
Moderna språk: 200p
_
Programfördjupning
Etnicitet och kulturmöten: 100p
Religionskunskap 2 : 100p
Ungdomskulturer: 100
Psykologi 2b
_