SA Medier

Samhällsvetenskapsprogrammet. Inriktning: Medier information och kommunikation

Vi lever idag i ett ständigt informationsflöde. Medier tar en allt större plats i dagens samhälle och människor ägnar stora delar av sin tid åt att söka information och underhållas via kanaler såsom tv, tidningar, sociala medier och internet. Därför är det viktigt att du lär dig hur du ska förhålla dig till dessa olika kanaler.
Samhällsvetenskap inriktning Medier, information och kommunikation passar dig som vill studera och så småningom arbeta vidare inom journalistik, reklam, foto, film/tv, eller IT. Du får fördjupade kunskaper inom samhällsvetenskapliga ämnen, medieproduktion, digital bildbehandling, retorik och journalistiskt arbete.

För vem?

 • För dig som vill veta mer om hur människan och samhället fungerar
 • För dig som vill jobba med medier, information och kommunikation
 • För dig som vill ha en bred utbildning

Högre studier och yrken

SA Medier och kommunikation är ett studieförberedande program och ger dig en bred kunskapsbas inför studier på universitet och högskola. Din breda allmänbildning och dina kunskaper i språk och medievetenskap gör dig dessutom attraktiv på arbetsmarknaden.

03d66648

 • Journalistik, reklam och information
  Du får en bred inblick i mediekommunikation genom att studera och arbeta aktivt inom områden som rör journalistik, reklam och information. I kursen Digitalt skapande introduceras du i den informationstekniska utvecklingen.
 • Medieproduktion
  Du lär dig att utifrån idé till färdig produktion planera och genomföra medieproduktioner, med utvald målgrupp och med modern teknik som stöd. Du får kunskaper och färdigheter i att hantera analoga och digitala plattformar.
 • Människa och media
  Samspelet mellan människa och media präglar fördjupningskurserna journalistik och medieproduktion. Arbete med retorik, retoriska modeller och retorikens genomslag i media är viktiga inslag. Internationell utblick är en även viktigt del i din utbildning.

Under ditt sista år genomför du ditt gymnasiearbete.

nfu_mg_8068_red

Poängplan
Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5:  100
Engelska 6:  100 p
Historia 1b:  100 p
Idrott och Hälsa 1:  100 p
Naturkunskap 1b:  100 p
Matematik 1b:  100 p
Matematik 2b:  100 p
Religionskunskap 1:  50 p
Samhällskunskap 1b:  100 p
Svenska 1:  100 p
Svenska 2:  100 p
Svenska 3:  100 p
_
Programgemensamma ämnen
Filosofi 1:  50 p
Psykologi 1:  50 p
_
Inriktningsgemensamma ämnen
Journalistik, reklam och information 1:  100 p
Medieproduktion 1:  100 p
Medier, samhälle och kommunikation 1:  100 p
Psykologi 2a:  50 p
_
Gymnasiearbete:  100 p
Individuellt val:  200 p
Moderna språk:  200 p
_
Programfördjupning
Digitalt skapande 1:  100 p
Medieproduktion 2:  100 p
Retorik:  100 p
Samhällskunskap 2:  100