Stöd för dina studier

För dig som vill läsa mer och snabbare, behöver komplettera eller
hamnat lite efter i din studieplanering, finns det både ämnesstöd och stöd av specialpedagog.