Stöd för dina studier

För dig som vill läsa mer och snabbare, behöver komplettera eller
hamnat lite efter i din studieplanering, finns det både ämnesstöd och stöd av specialpedagog. Vill du se exempel på hur det ser ut under höstterminen 2017 så kan du ladda ner tiderna för ämnesstöd här.