Supplemental Instruction

NFU har ett samarbete med Malmö Högskola och Lunds universitet som förbereder eleverna för universitetsstudier. Det heter Supplemental Instruction (SI), eller samverkansinlärning. Tillsammans med äldre studenter, från universitet och högskola, diskuterar våra elever frågeställningar från de vanliga lektionerna. Det sker i mindre grupper och läraren är inte med under dessa pass. Istället leds lektionen av studenterna från universitetet/högskolan som fått en utbildning i SI-metoden. Det skapas en öppen atmosfär, där man utifrån elevernas problemställningar arbetar tillsammans med att förstå på djupet. Läsåret 2017/2018 har vi på NFU SI-möten i matematik och fysik 2.

Läs mer om SI via denna länk