SYV – Studie och yrkesvägledare

Vid NFU finns studie- och yrkesvägledare som hjälper dig att planera din studieplan och göra bra val inför kommande årskurser, framtida studier och yrkesval

Våra Studie- och yrkesvägledare finns till hands för att ge dig hjälp och stöd. Men för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service är det bra om du bokar tid.

Syojouren är öppen tisdagar kl.13.00-14.30 och fredagar 10.00-11.30, vi möter upp dig i receptionen i A-huset. Tiderna gäller under terminstid – ej under skolloven.

Kontakta oss:

Studie- och yrkesvägledare
Lisbeth Ershagen
telefon 040-626 87 77
e-post: lisbeth.ershagen@svedala.se

Maria Mogensen
telefon 040-626 87 79
e-post: maria.mogensen@svedala.se