Ung företagsamhet

Ung Företagsamhet finns både på grundskolan och i gymnasieskolan.

Läromedlet och utbildningen på gymnasiet heter UF-företagande och innebär att gymnasieelever får starta, driva och avveckla ett UF-företag under ett läsår.

Under läsåret 18/19 kommer du som är elev i årskurs 2 eller 3 kunna starta och driva UF-företag kopplat till kursen entreprenörskap som kan läsas som utökad kurs eller individuellt val.

Uf-företagande kan även kopplas samman med gymnasiearbete. För mer information om Ung företagsamhet, klicka på följande länk. http://ungforetagsamhet.se/gymnasium