Utbud av kurser

Grunden för alla nationella program är dess kurser. Vid NFU kan du välja olika fördjupningskurser samt kurser som ger dig meritpoäng inför ansökan till högskolan. Du har möjlighet att läsa fördjupning inom flera moderna språk.