Utbud av kurser

Grunden för alla nationella program är dess kurser. Vid NFU kan du välja olika fördjupningskurser samt kurser som ger dig meritpoäng inför ansökan till högskolan.