Utmanande lärande

Vi har höga ambitioner för våra elever och ställer höga krav på oss själva. Behöriga lärare, modern pedagogik och att återkommande utmana är självklart för oss som arbetar på NFU.