Vår skola

Den fysiska miljön på skolan påminner mycket om en modern arbetsplats med en blandning av studielandskap, grupprum och lektionssalar. Vill du finna en lugn vrå finns det gott om utrymme och studieplatser på skolan.