Collegeanda

Vid NFU råder en särskild gemenskap, som präglas av tillit, ömsesidig respekt, elevaktiviteter och kamratskap.  Vi kallar det collegeanda!