Collegeanda

Vid NFU råder en särskild gemenskap, som präglas av tillit, ömsesidig respekt och kamratskap. Den innehåller även en stor portion av skojigheter. Vi kallar det collegeanda!