Elevhälsa

På NFU finns skolsköterska och kurator tillgänglig för eleverna. Sköterskan kallar alla elever till hälsosamtal och alla elever kan kontakta kurator vid behov. Skolsköterska och kurator ingår i skolans elevhälsoteam (EHT) tillsammans med specialpedagog och rektor.