Gymmet

På NFU finns ett gym som är tillgängligt för alla elever under skoltiden.

nfu_mg_8366