BF Pedagogiskt arbete

Barn- och Fritidsprogramet
Inriktning: Pedagogiskt arbete

barnfritidstor

 För dig som vill söka arbete inom förskola, fritidshem eller skola

BF Pedagogiskt arbete är ett yrkesprogram som ger dig en bred utbildning. Under din utbildning får du kunskaper som kan komma väl till pass i många yrken där du arbetar med människor i alla åldrar. Utbildningen är speciellt lämplig för dig som vill söka arbete inom förskola, fritidshem eller skola.

För vem?
För dig som tycker att mötet med människor är intressant
För dig som är intresserad av hur människor utvecklas och lär sig
För dig som vill arbeta med barn och ungdomar

Yrken

Barn- och fritidsprogrammet ger en bra grund till yrken som:
Lärare
Fritidspedagog
Assistent inom boende och daglig verksamhet

Behörighet till högskola

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. På NFU har du möjlighet att läsa
de kurser du behöver för att få behörighet till högskola eller universitet.horline2

Detta gör du på BF Pedagogiskt arbete

 

År1 Pedagogiska modeller

Under första året tittar vi på hur olika pedagogiska modeller skiljer sig åt. Under första året har du en praktikperiod på fyra veckor.

horline2

År2Pedagogiska verktyg

I år två pratar vi mycket om verktygen i det pedagogiska arbetet
med barn. Vi går bland annat igenom lärstilar,  klossar
kompensatoriska hjälpmedel och våra olika  intelligenser och
dessa skapar olika förutsättningar i de pedagogiska arbetet.
Praktiken i år två är fem veckor.horline2

År3 Ledarskap

Hur leder man en grupp, vad finns det för ledarstilar? Under år tre tar vi reda på vad som krävs av en bra ledare. Du kommer att få arrangera och leda en aktivitet för grundskolebarn. Det är också i år tre som du gör din längsta praktikperiod, som omfattar sex veckor.

horline2

poangplan_BFPoängplan för BF Pedagogiskt arbete

Gymnasiegemensamma ämnen

Svenska 1 100 p
Engelska 5 100 p
Matematik 1a 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Historia 1a1 50 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p

Programgemensamma ämnen

Hälsopedagogik 100 p
Naturkunskap 1a2 50 p
Kommunikation 100 p
Människors miljöer 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Lärande och utveckling 100 p
Samhällskunskap 1a2 50 p
Svenska 2 100 p

Inriktningsämnen  

Barns lärande och växande 100 p
Pedagogiskt arbete 200 p

Gymnasiearbete 100p
Individuellt val 200p

För att läsa för grundläggande behörighet
till högskolan använder du följande ämnen
i ditt  individuella val:

Engelska 6 100 p
Svenska 3 100 p

Programfördjupning

Skapande verksamhet 100 p
Ungdomskulturer 100 p
Specialpedagogik 1 100 p
Pedagogiska teorier och praktiker 100 p
Aktivitetsledarskap 100 p
Etnicitet och kulturmöten 100 p