BF Pedagogiskt arbete

Barn- och Fritidsprogramet
Inriktning: Pedagogiskt arbete

barnfritidstor

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Pedagogiskt arbete, är ett yrkesprogram som ger dig en bred utbildning och yrkesexamen. Under din utbildning utvecklar du kunskaper om människor i alla åldrar. Inriktning pedagogiskt arbete fokuserar på barns lärande och uppväxt, barns rättigheter samt pedagogiska verksamheter.

Utbildningen passar dig som vill arbeta inom föreningar, förskola, skola och fritidshem.

För vem?

  • För dig som tycker att mötet med människor är intressant
  • För dig som är intresserad av hur människor utvecklas och lär sig
  • För dig som vill arbeta med barn och ungdomarYrken

    Barn- och fritidsprogrammet ger en bra grund till yrken som: • Barnskötare
    • Elevassistent

    Barn- och fritidsprogrammet kan även ge en grundläggande behörighet för vidare studier. Utbildningen gör dig dessutom attraktiv på arbetsmarknaden.

horline2

Kommunikation och interaktion

Du läser kurser som rör hälsa, kommunikation och ledarskap. Du fördjupar dig i barn och ungas lärande och utveckling och hur du kan utveckla ditt ledarskap.

Pedagogiska verksamheter och inriktningar

Du läser om människors miljöer, pedagogiskt arbete, pedagogiska teorier och praktiker samt fördjupar dina kunskaper om olika ungdomskulturer.

Människors olika förutsättningar

Du kommer fördjupa dig i specialpedagogik och i människors olika förutsättningar för utveckling och lärande, samt i olika former av ledar- skap. Varje läsår gör du praktik (APL) under 6 veckor i en pedagogisk verksamhet, t.ex. i en förskoleklass, skola eller fritidshem.

Under ditt sista år genomför du ditt gymnasiearbete

poangplan_BFPoängplan för BF Pedagogiskt arbete

Gymnasiegemensamma ämnen

Svenska 1 100 p
Engelska 5 100 p
Matematik 1a 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Historia 1a1 50 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p

Programgemensamma ämnen

Hälsopedagogik 100 p
Naturkunskap 1a2 50 p
Kommunikation 100 p
Människors miljöer 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Lärande och utveckling 100 p
Samhällskunskap 1a2 50 p
Svenska 2 100 p

Inriktningsämnen  

Barns lärande och växande 100 p
Pedagogiskt arbete 200 p

Gymnasiearbete 100p
Individuellt val 200p

För att läsa för grundläggande behörighet
till högskolan använder du följande ämnen
i ditt  individuella val:

Engelska 6 100 p
Svenska 3 100 p

Programfördjupning

Skapande verksamhet 100 p
Ungdomskulturer 100 p
Specialpedagogik 1 100 p
Pedagogiska teorier och praktiker 100 p
Aktivitetsledarskap 100 p
Specialpedagogik 2 100 p