Vem var Nils Fredriksson?

Därför heter vi Nils Fredriksson Utbildning

Nils Fredriksson var en stor entreprenör som tidigt insåg vikten av utbildning och som ville att även andra skulle få samma chans.

Vid 1900-talets början var Nils Fredriksson en mycket betydelsefull man för både Svedala och för hela Sverige. Han var en eldsjäl och en stor problemlösare. Han engagerade sig i det mesta som hände i Svedala och bidrog till ortens utveckling. Nils Fredriksson var ingenjör. Under en tid var han anställd av företaget Åbjörn Andersson & Co, numera Sandvik AB, där han utvecklade företaget för att kunna utnyttja fabriksanläggningen på bästa sätt. Ett sätt var utbilda arbetarna. Det första resultatet av detta var tegelmästarskolan i Svedala och tegelbruket för försöksverksamheten. Många föreningar i kommunen fick nytta av Nils Fredrikssons kompetens och snart spreds ryktet om hans kunnande till vår huvudstad. Där erbjöds han en plats som undervisningsråd och chef för Skolöverstyrelsens yrkesskoleavdelning.

Vi vill sprida den anda Nils Fredriksson stod för och den idérikedom som fanns omkring Nils Fredriksson, därför kallar vi oss Nils Fredriksson Utbildning. Vi vill visa att det går att lyckas.