Vem var Nils Fredriksson?

Därför heter vi Nils Fredriksson Utbildning

 

Vid 1900-talets början var Nils Fredriksson en mycket betydelsefull man för både Svedala och för hela Sverige. Han var en stor entreprenör som tidigt insåg vikten av utbildning och som ville att även andra skulle få samma chans. Vi vill sprida den anda Nils Fredriksson stod för och den idérikedom som fanns omkring Nils Fredriksson, därför kallar vi oss Nils Fredriksson Utbildning. Vi vill visa att det går att lyckas.